logo
CƠ SỞ NUÔI VÀ BẢO TỒN GIỐNG CHÓ QUÝ HIẾM
FARMS AND CONSERVATION OF RARE DOG BREEDS
TRẠI PHÚ QUỐC DŨNG NGUYỄN

Chào đón con gái Lamboghini nhập trại chó phú quốc Hải Dương

Để ngày càng hoàn thiện và con giống ngày một chất lượng hơn. Trại chó phú quốc Hải Dương nhập con gái của Lamboghini đã salo lứa 1, hiện tại đang Salo lứa 2 được nhân giống bởi anh Nguyễn Duy Thuấn Đà Nẵng, sau khi con gái của Lamboghi phối lấy giống bởi Đực Kawasaki xong 2 nước thì sẽ nhập khẩu trại chó phú quốc Hải Dương trong cuối tháng 7 năm 2020 và sẽ là một trong những con giống chất lượng của trại chó phú quốc Hải Dương. Kawasaki là con của bà mẹ Ducati nổi tiếng khắp cả nước. Trong  tháng 7/2020 Trại Chó phú quốc Hải Dương có 3 cái đang bầu hy vọng sang tháng 9 sẽ cho ra những đàn con giống chất lượng để phát triển con giống của trại ngày một chất lượng hơn nữa, cung cấp con giống tốt cho anh em cùng chơi, phát triển phong trào nuôi chó phú quốc hải dương ngày một đi lên, cùng nhau chia sẻ và phát triển giao lưu anh em 3 miền.

Con Gái Lamboghini
Chó Phú Quốc Tên Lamboghini
Chó Phú Quốc Tên Kawasaki
Chó Phú Quốc Tên Ducati
DMCA.com Protection Status